13/02/2012

W zakładce II linia metra zamieszczone zostały aktualne rzuty zarysu stacji na Ortofotomapie. Za ich pomocą można zobaczyć jak zlokalizowane będą poszczególne stacje centralnego odcinka II linii metra. Zobacz>>>

Wróć