13/05/2005

Wystawa została zorganizowana z okazji, przypadającego 8 maja, Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przez cały najbliższy tydzień, do 15 maja obchodzony będzie dzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to humanizm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Ruch podejmuje zadania ochrony życia i zdrowia; zapewnienia poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych; pracy na rzecz zapobiegania chorobom, rozwijania pomocy społecznej; aktywizowania wolontariuszy i stałej gotowość do niesienia pomocy czy budowy uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, potrzebującymi ochrony i pomocy. Więcej informacji pod adresem www.pck.org.plWróć