05/03/2012

Spółka Metro Warszawskie po raz kolejny zaangażowała się w projekt edukacyjny skierowany do małych studentów warszawskiego ośrodka Uniwersytetu Dzieci, który poświęcony był budowie metra. 

Warsztaty, które odbyły się 3 marca br. przybliżyły zagadnienia związane z rozpoczętą budową odcinka centralnego II linii metra, w tym nowoczesnych metod i technologii stosowanych podczas budowy. Kolejne zajęcia prowadzone będą 10 marca bieżącego roku. 

W dwóch edycjach warsztatów uczestniczyć będzie około 170 dzieci w wieku ośmiu i dziewięciu lat. Podczas zajęć prowadzonych przez Koło Naukowe Mostowców oraz Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego działające przy Politechnice Warszawskiej, mali studenci odpowiedzą między innymi na pytania: Co to jest metro i od czego zacząć jego budowę? Z jakich części się składa? Jak i z czego budować metro?  

Warsztaty pt. „Jak zbudować metro?”, ze względu na duże zainteresowanie organizowane są już po raz trzeci. W dwóch pierwszych edycjach warsztatów, które odbyły się wiosną i jesienią 2011 roku, uczestniczyło około 500 małych budowniczych z Uniwersytetu Dzieci. 

Wróć