18/06/2005

  • 20 czerwca w pociągach metra pasażerowie usłyszą nagrane glosy dzieci uchodźców zapowiadające kolejne stacje.
  • Na stacji Świętokrzyska zostanie otwarta w sobotę, 18 czerwca o godzinie 12.00 wystawa fotograficzna poruszającej tematykę uchodźstwa. Zorganizowana jest ona w ramach stałej galerii Pociąg do Sztuki. Jest to przedsięwzięcie Polskiej Akcji Humanitarnej, UNHCR (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), wspierana przez Metro Warszawskie.
  • W ramach stałej galerii Pociąg do Sztuki na stacji Wilanowska zostanie uruchomiona (w sobotę 18 czerwca) wystawa prac dzieci z przedszkola Lauder – Morasha ukazująca spojrzenie najmłodszych warszawiaków na problem uchodźstwa. 
  • Na stacjach metra rozwieszane są billboardy dotyczące tematyki uchodźstwa. Jest to przedsięwzięcie, Metra Warszawskiego i przedszkola Lauder-Morasha wspierane przez firmę Stroer.

„Dzieci, których rysunki i wypowiedzi zamieszczone są w na wystawie, od marca 2004 roku biorą udział w zajęciach z edukacji międzykulturowej i humanitarnej. Uczą się o bogactwie i różnorodności kulturowej świata. Rysunki i komentarze dzieci pomagają nam zrozumieć, kto to jest uchodźca, inne pokazują jak mogą czuć się uchodźcy poszukując bezpiecznego kraju, o czym myślą i marzą będąc daleko od kraju. To od dzieci powinniśmy uczyć się otwartości i tolerancji!” (z broszury „Dzieciaki o uchodźcach” wydanej przez przedszkole Lauder-Morasha)

Wróć