15/06/2005

Oprócz zdjęć przedstawiających historię kolei, na wystawie można obejrzeć stare sztandary kolejowe, zabytkowe mundury, a także makiety parowozów i innych pojazdów szynowych. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 15:00

Wróć