26/04/2004

Ruszyły bezpośrednie przygotowania do rozpoczęcia budowy I linii metra na odcinku bielańskim w Warszawie. METRO WARSZAWSKIE ogłosiło konkursy na budowę kolejnych stacji i tuneli metra: tunel B-21 – Stacja Bielany – tunel B-22 – Stacja Wawrzyszew.

Za dwa miesiące poznamy dokładny wygląd wszystkich stacji. Za około pięć miesięcy wybrani zostaną wykonawcy. W tym roku METRO WARSZAWSKIE chce dostać pozwolenie na budowę całego bielańskiego odcinka metra, a w przyszłym roku rozpocząć jego budowę.

Nowa technologia budowy – taniej i szybciej

Cała wyżej wymieniona część I linii metra będzie robiona inną technologią. Innej konstrukcji będą tunele, inne będą też stacje. Dzięki lepszym warunkom do budowy cały odcinek bielański będzie powstawał za pomocą metody odkrywkowej. Jest ona o połowę tańsza i szybsza od metody tunelowej. Tunel w odróżnieniu od dotychczasowego będzie pojedynczy i będą w nim biegły dwa tory. Stacje metra będą znacznie płycej, czyli około 7 metrów pod ziemią. Obecne stacje muszą być około 15 metrów pod ziemią. Stacje będą jednokondygnacyjne. Z poziomu terenu będzie zejście od razu na peron. Bramki biletowe będą nad powierzchnią. Wejścia do stacji będą zadaszone. Średnia cena budowy takiej stacji jest o połowę tańsza niż np. stacji „Plac Wilsona”.

Otwarcie na rynek unijny

Ponieważ w trakcie trwania konkursów na stacje Bielany i Wawrzyszew Polska będzie już członkiem Wspólnot Europejskich, także budowa warszawskiego metra będzie podlegała unijnym zasadom. Ogłoszenie o konkursach pojawi się za kilka dni nie tylko w polskim Biuletynie Zamówień Publicznych, ale również w jego unijnym odpowiedniku. Znikają preferencje krajowe, a więc przy budowie tuneli i stacji metra będą mogły uczestniczyć także firmy zagraniczne i konsorcja europejskie, które będą podlegać dokładnie takim samym zasadom jak polskie przedsiębiorstwa. Jednocześnie trwają prace nad wykorzystaniem do budowy tej części metra funduszy unijnych. Pieniądze wspólnotowe mogłyby stanowić tak jak np. przy rozbudowie metra w Madrycie od 40% do 60% kosztów całej inwestycji.

Informacje techniczne

Tunele i stacje metra zlokalizowane będą wzdłuż ulicy Kasprowicza. Odległość od stacji „Park Kaskada” do stacji „Bielany” wynosi 937 metrów. Następna stacja „Wawrzyszew” jest 853 metry dalej. Kolejna i ostatnia stacja metra I linii „Młociny” jest 764 metry za stacją „Wawrzyszew”. Cały odcinek bielański warszawskiego metra liczy ponad 2,5 kilometra.

Budowa metra, dzięki szerokiemu pasowi zieleni (prawie 30 metrów szerokości) między dwoma pasami ulicy Kasprowicza, w żaden sposób nie będzie utrudniać ruchu samochodów i codziennego życia mieszkańców tej części Warszawy.

Cały odcinek bielański wraz z ostatnią stacją: „Młociny” oddany zostanie do dyspozycji warszawiaków do 2007 roku. METRO WARSZAWSKIE szacuje, że ze stacji Bielany, Wawrzyszew i Młociny będzie codziennie korzystać około 60 tysięcy pasażerów. Po wybudowaniu do końca całej I linii metra w Warszawie codziennie będzie korzystać z tego środka komunikacji około 400 tysięcy warszawiaków.

Wróć