23/08/2012

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Dróg i Mostów, Zakład geotechniki i budowli podziemnych.

Prodziekan ds. Nauki: Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska – Lewandowska.

Dr inż. Wojciech Grodecki.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz – Pracownia Inżynierii Geotechnicznej. Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie mostów i obiektów budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej

Dyrektor Instytutu: dr inż. Jan Bobrowicz

Dr nauk technicznych Stanisław Łukasik – Kierownik Zakładu Geotechniki i Fundamentowania.

Rada Naukowo Techniczna Metra Warszawskiego

( przedstawiciele nauki z wielu uczelni krajowych i PAN)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o.

Prezes GEOTEKO: Prof. dr hab. inż. Wojciech Wolski 

Dr inż. Tadeusz Barański

Wróć