02/01/2012

Redakcja Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego

Szanowni Państwo,

Do nadanego w dniu 29 grudnia 2011 r. interesującego materiału dotyczącego budowy odcinka centralnego II linii metra wkradły się nieprecyzyjne informacje. Przekazujemy kilka wyjaśnień, które w przyszłości pomogą w prezentowaniu zagadnień budowy.

1. W pytaniu zadanym w materiale pojawiła się sugestia, że udostępnienie metra dla pasażerów nastąpi się w dniu 28 października 2013 r. Tymczasem zgodnie z Umową z Wykonawcą, podpisaną 28 października 2009 r. „1.35. „Data Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub Części Robót Budowlanych” – Data doręczenia Kierownikowi Kontraktu KZ przez Kierownika Kontraktu KW pisemnego powiadomienia o zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia lub jego części i zgłoszeniu do odbioru końcowego lub częściowego […]”. (więcej na naszej stronie, www.metro.waw.pl, w Aktualnościach z dnia 21 listopada 2011 r.)

Doręczenie powiadomienia oznacza, że od tego dnia możliwe jest rozpoczęcie odbiorów przez Inwestora. Dopiero zakończenie całej procedury i otrzymanie pozwolenia na użytkowanie umożliwia rozpoczęcie eksploatacji.

Stąd też powszechną zasadą stosowaną przy podpisywaniu umów dla dużych inwestycji, jest wpisywanie terminu zakończenia przez Wykonawcę, a nie terminu uruchomienia. W mediach podawane są liczne przykłady takich sytuacji. Na przykład odbiory łącznika kolejowego na Okęcie mogą, zgodnie z tym, co piszą dziennikarze, trwać 3 miesiące od rozpoczęcia procedury odbiorów. Dłuższego lub krótszego czasu na wydanie pozwolenia na użytkowanie wymagały także takie inwestycje warszawskie, jak Stadion Narodowy czy węzeł ul. Łopuszańskiej.

2. W końcówce materiału pojawia się stwierdzenie, że „Matematyka ma swoje prawa” i wniosek, że skoro tunele maja 6 km, to tarcze (o prędkości 10 m. na dobę) muszą pracować 600 dni, co oznacza, że budowa jest opóźniona. Ponieważ ta informacja jest niewłaściwa, poniżej przedstawiam proste wyliczenie matematyczne:

A. Założenie

  • Długość całego odcinka centralnego: 6304 m.
  • Długość stacji, torów odstawczych i in. obiektów wykonywanych metodą odkrywkową: 1667 m.
  • Długość pojedynczego tunelu po odliczeniu stacji itp. wynosi: 4637 m.
  • Drążymy dwa równolegle tunele, co oznacza, że łączna długość tuneli do wydrążenia wynosi: 9274 m.
  • Prędkość tarczy:
    • minimalna („czarny scenariusz”): 10 m/dobę,
    • projektowana: 15 m/dobę.
  • Liczba tarcz, które będą drążyć tunele: 3.

B. Wzór, który pozwala obliczyć czas potrzebny na drążenie tuneli jest następujący:

czas pracy tarcz= L / V / N , gdzie:

L – oznacza długość tuneli, V – dzienny postęp tarczy, N – liczbę tarcz 

C. Wyliczenie:

czas maksymalny według czarnego scenariusza: 9274 / 10 / 3 = 309,13 dni.

czas projektowany: 9274 / 15 / 3 = 206,09 dni

Do końca przewidzianego kontraktem terminu zakończenia prac przez Wykonawcę pozostało 667 dni.

Ponieważ kwestie związane z budową odcinka centralnego II linii metra bardzo interesują mieszkańców Warszawy, zapraszamy do kontaktu w celu lepszego zrozumienia złożoności, skali i warunków realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

W Nowym 2012 Roku życzymy Państwu dalszych sukcesów i powodzenia zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym

Wróć