21/10/2011

Szanowny Panie,

W związku z pojawiającymi się informacjami prosimy Generalnego Wykonawcę Budowy Odcinka Centralnego II linii metra w Warszawie o natychmiastowe zaprzestanie przekazywania mediom nieprawdziwych informacji na temat warunków prowadzenia budowy stacji C15 (Dworzec Wileński).

Stwierdzamy, że:

1. w sprawie przejścia podziemnego pod ulicą Targową/Solidarności:

W dniu 13 października Generalny Wykonawca przejął protokolarnie plac budowy nie zgłaszając żadnych formalnych zastrzeżeń.

W dniu 18 października PUH M. i W. Murzyn s.c – dzierżawca przejścia poinformował oficjalnie, że do dnia 13 października zostały usunięte pawilony handlowe z przejścia. W tym czasie PGE dokonała demontażu liczników energii elektrycznej, a MPWiK dokonało odczytu wodomierzy.

2. w sprawie Pomnika Braterstwa Broni:

Pomnik ten stoi w północnej części placu budowy. Plac budowy ma ponad 47 tysięcy m2. Pomnik wraz z przyległościami zajmuje powierzchnię 137 m2. Pomnik ma wymiary 11m x 11m. Do wykonania jest 1500 mb murków prowadzących oraz 750 mb ścian szczelinowych.

W terenie przejętym przez Generalnego Wykonawcę muszą być wykonane między innymi: demontaż torowisk, słupów trakcyjnych, jezdni, a także przekładki instalacji podziemnych. W bezpośredniej bliskości pomnika znajduje się około 1-2% sieci znajdujących się na placu budowy.

Jak wynika z powyższych, cząstkowych danych na tym etapie nie ma istotnych przeszkód w prowadzeniu prac przez Generalnego Wykonawcę.

Ponownie prosimy Generalnego Wykonawcę o zaniechanie praktyk polegających na przekazywaniu nierzetelnych, nieprawdziwych informacji na temat inwestycji.

 

Rzecznik Prasowy

Krzysztof Malawko

Wróć