02/07/2012

List do Redakcji Gazety Stołecznej
w sprawie wywiadu z Panem Wojciechem Fangorem

Z uwagą przeczytałem wywiad z Panem Wojciechem Fangorem, światowej miary Artystą opublikowany w Gazecie Stołecznej z dnia 29. 06. 2012 r. dotyczący projektu wystroju ścian stacji metra.

Problematykę praw autorskich staraliśmy się wyjaśnić Panu Wojciechowi Fangorowi podczas spotkania w naszej firmie oraz w przesłanym liście.

Zwróciliśmy się także o złożenie wyjaśnień do Konsorcjum BP Metroprojekt Sp. z o.o. (lider Konsorcjum) oraz AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp.z o.o. – zwycięzców Konkursu i Autorów Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego (WPK).

Lider Konsorcjum wyjaśnił, że:

- „...w ramach realizacji WPK uzyskano od Pana Wojciecha Fangora autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych metropolitalnych ścian zatorowych odcinka centralnego II linii metra...".

- „...WPK nie przewiduje wykonania metropolitalnych ścian zatorowych na stacjach wchodzących w skład centralnego odcinka II linii metra w technice wskazanej przez Pana Wojciecha Fangora w jego piśmie z dnia 11 kwietnia 2012 r. (tj. w postaci napisów wykonanych emalią na blasze)".

W świetle wypowiedzi udzielonych w wywiadzie przez Pana Wojciecha Fangora, my także oczekujemy od Konsorcjum publicznej odpowiedzi na następujące pytania dotyczące projektu ściany zatorowej:

1. czy i w jakim trybie została dokonana korekta dzieła Pana Wojciecha Fangora (napisy z emalii na blasze) na projekt Konsorcjum (sitodruk na szkle) sprzedany Inwestorowi za niemal 16 milionów złotych?

2. w związku z publicznie ogłoszonym roszczeniem Pana Wojciecha Fangora, w jaki sposób Konsorcjum – Autor Projektu ma zamiar zaspokoić to roszczenie?

Jestem przekonany, że opinia publiczna ma pełne prawo do uzyskania wyjaśnień, gdyż w odniesieniu do Pana Wojciecha Fangora oraz do Inwestora, sprawa jest naprawdę poważna, zarówno w aspekcie ludzkim i etycznym, jak i w wymiarze prawno-ekonomicznym.

Krzysztof Malawko, Rzecznik Prasowy

Wróć