18/01/2012

Redakcja TVN Warszawa

Szanowni Państwo,

Do opublikowanego w dniu 17 stycznia 2012 r. interesującego artykułu pt. „Budowa metra będzie droższa” dotyczącego zmian w kolejności budowy obiektów odcinka centralnego II linii metra wkradły się nieprecyzyjne informacje, widoczne już w tytule publikacji. Przekazujemy więc wyjaśnienia, które w przyszłości pomogą w prezentowaniu zagadnień budowy zgodnie z rzeczywistym stanem inwestycji.

Zgodnie z punktem 4.6 Ogólnych Warunków Umowy „Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za działania Wykonawcy, jak i Podwykonawców i dostawców, w zakresie prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wykonania Robót Budowlanych, zastosowanej metody wykonawstwa, porządku i bezpieczeństwa na Terenie Budowy”.

Powyższa klauzula umowna oznacza, że w ramach umownego, ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Zamówienia wybór i zastosowanie metody wykonawstwa, leży w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy.Ponadto zarówno Program Funkcjonalno-Użytkowy, jak i Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny, dostępne na etapie przetargu, nie przesądzają o zastosowaniu konkretnej metodologii przejścia tarcz TBM przez korpus stacji.

Ponieważ kwestie związane z budową odcinka centralnego II linii metra bardzo interesują mieszkańców Warszawy, zapraszamy do kontaktu w celu lepszego zrozumienia złożoności, skali i warunków realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.

z poważaniem
Krzysztof Malawko
Rzecznik Prasowy

Wróć