31/10/2003

Podczas prac naziemnych przy budowie metra na ul. Słowackiego pod zdejmowanym asfaltem odkryto dawną, przedwojenną nawierzchnią ulicy - „kocie łby”. Jest to typowa nawierzchnia drogowa przedwojennych, pobrzeżnych dzielnic Warszawy. Przed wojną na pl. Wilsona znajdowała się zajezdnia tramwajowa. Do placu wiodły wybrukowane drogi – wśród nich dzisiejsza Słowackiego. Warto przypomnieć: Żoliborz – obecnie jedna z 18 dzielnic Warszawy – powstał na mocy aktu erekcyjnego w 1922 r. dzięki Marszałkowi Piłsudskiemu, który rozkazał utworzyć specjalne spółdzielnie mieszkaniowe dla oficerów i ich rodzin. Wydzierżawiono tereny fortyfikacyjne obok Cytadeli i tak powstała nowa dzielnica miasta, zwana także „Żoliborzem Oficerskim”.

  

Wróć