31/01/2012

Na ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej zakończył się etap przygotowań do budowy stacji C11 Świętokrzyska, w tym przebudowa instalacji i usuwanie kolizji (przekładki). W związku z rozpoczęciem budowy korpusu stacji, ulica Marszałkowska zostanie wyłączona z ruchu. W Dzienniku Budowy, w zakładce Ciekawostki opisy - planowane terminy i graficzna prezentacja etapów budowy stacji C11 Świętokrzyska. Zapraszamy

Wróć