17/06/2005

Metro Warszawskie Sp.z o.o. zdecydowało się na wprowadzenie systemu zarządzania jakością już w 2003 roku. Od tamtej pory przeszło proces przystosowywania swojego systemu do norm pozwalających ubiegać się o przyznanie certyfikatu ISO. Zmianie uległy procedury zarządzania, ujednolicono i udokumentowano procesy decyzyjne oraz usystematyzowano wymianę informacji służbowych w obrębie spółki. Audit certyfikujący, jaki odbył się pod koniec maja w Metrze Warszawskim potwierdził, że firma dostosowała swoje procedury do wymagań normy.

Dostosowanie systemu zarządzania firmą do wymagań normy ISO 9001 ma zagwarantować:

  • Zapewnienie klientom bezpiecznej i wysokiej klasy usługi,
  • Lepszy podział zadań i odpowiedzialności w Spółce,
  • Zabezpieczenie interesów pasażerów poprzez odpowiednią i konsekwentną jakość usług,
  • Wczesne rozpoznawanie i wykrywanie błędów w utrzymaniu infrastruktury oraz świadczenia usługi przewozowej.
  • Szybszą adaptację przyjmowanych pracowników,
  • Lepszą współpracę komórek organizacyjnych

W specjalnym liście, przesłanym zarządowi i pracownikom metra z okazji przyznania certyfikatu, Andrzej Urbański, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, napisał m.in.:

      „Przyznanie najmłodszemu przewoźnikowi pasażerskiemu, jakim jest Metro Warszawskie, certyfikatu zarządzania jakością w podstawowych zakresach działalności tj.:

  1. świadczenia usług przewozowych
  2. utrzymania infrastruktury i pojazdów metra
  3. wykonywania zadań inwestora zastępczego w zakresie budowy metra i innych budynków i budowli jest wydarzeniem istotnym w komunikacji miejskiej w Warszawie. 

      Wykonana praca, związana z określeniem polityki jakości w Metrze Warszawskim i identyfikacją procesów, które podlegają przeglądowi i monitorowaniu – prowadzi do lepszej realizacji celów postawionych Spółce przez Miasto st. Warszawę. W konsekwencji zaś – do satysfakcjonującego mieszkańców Warszawy poziomu obsługi komunikacyjnej zapewnianej przez metro. 

      Potwierdzenia pozytywnej opinii mieszkańców Warszawy o swoim Metrze dostarczają systematycznie badania „Barometru Warszawskiego. (...)”

Uzyskane certyfikaty można obejrzeć tutaj

Wróć