12/06/2012

W związku z informacjami, jakie pojawiły się w mediach, dotyczącymi wystroju wnętrza stacji odcinka centralnego II linii metra, Metro Warszawskie informuje, że:

 • opis projektu stacji znajduje się w Wielobranżowym Projekcie Koncepcyjnym (WPK) wykonanym przez konsorcjum BP Metroprojekt Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o., które zostało wyłonione w otwartym konkursie.
  • Autorzy Projektu Koncepcyjnego Wykonawcy WPK określili wygląd ściany zatorowej:

   „Powierzchnie galerii należy wykonać jako tafle szkła matowego, hartowanego, laminowanego o wymiarach 200x200 cm, w zawiasach ciągłych, ze stali nierdzewnej matowej, niewidocznych od strony peronu (…). Barwne kompozycje należy wykonać jako sitodruk na szkle wg zaleceń i pod kontrolą artystyczną, technologiczną i techniczną Zamawiającego.”

   • Autorzy powyższego Projektu oświadczyli, że „przedmiot umowy nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.”

    Zgodnie z zapisami umowy nr 5600/IP/07 z dnia 29 października 2007 r. na opracowanie Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego, Wykonawca czyli Konsorcjum Metroprojekt/AMC – Andrzej M. Chołdzyński sprawuje nadzór autorski w zakresie zgodności dokumentacji projektowej na budowę odcinka centralnego II linii metra z Wielobranżowym Projektem Koncepcyjnym.

    Wartość przedmiotowej umowy wypłacona Konsorcjum wynosi 15 616 000, 00 zł brutto.

    Załączamy fragmenty umowy (pdf, 307 kb) i opis ściany z WPK (pdf, 207 kb)

    Wróć