31/01/2013

W związku z toczącą się dyskusją dotyczącą wpływu budowy odcinka centralnego II linii metra na budynki położone wzdłuż trasy budowy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. informuje o aktualnym stanie prac w odniesieniu do posesji Targowa 67 i Targowa 70.

Targowa 67

Zamontowano 8 urządzeń pomiaru (reperów) i w bezpośrednim sąsiedztwie 3 folie Optikal-Target.

Stan budynku w roku 2010 według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

W styczniu 2013 roku wykonano ekspertyzę stanu budynku.

W celu wykonania doraźnych prac zabezpieczających, Generalny Wykonawca AGP Metro Polska zaangażował firmę Mostostal Zabrze.

Doraźne prace zabezpieczające zostały zakończone w dniu dzisiejszym (I faza).

Do kolejnych prac przystąpiła firma ZRB.

Targowa 70

Zamontowano 24 urządzenia pomiaru (repery).

Stan budynku w roku 2010 według karty katalogowej: niezadowalający (4 w 5 stopniowej skali ITB).

W styczniu 2013 roku wykonano ekspertyzę stanu budynku.

Generalny Wykonawca jest w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą doraźnych prac zabezpieczających.

Przewidywane rozpoczęcie prac nastąpi w przyszłym tygodniu.

Wróć