24/03/2011

W związku z dyskusją dotyczącą schodów ruchomych w metrze informujemy, że norma europejska EN 115-1:2008 w punkcie  5.4.1.2.2 stanowi, że:

„Prędkość nominalna schodów ruchomych nie powinna przekraczać:

- 0,75 m/s dla schodów ruchomych o kącie nachylenia α do 30°

- 0,50 m/s dla schodów ruchomych o kącie nachylania α ponad 30° do 35°.”

Konieczność stosowania się do w/w normy nakłada na Metro Warszawskie Sp. z o.o. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dyrektywa 2006/42/WE).

Informujemy, że kąt nachylenia wszystkich schodów ruchomych w warszawskim metrze wynosi powyżej 30°. Tym samym zostały spełnione warunki zawarte w odpowiednim punkcie zacytowanego przepisu.

Wróć