10/01/2012

Budowa odcinka centralnego II linii metra wkroczyła w fazę intensywnych prac przy budowie stacji. Trwa głębienie wykopów, montaż zbrojeń, wylewanie mas betonu. Oznacza to znaczne zwiększenie intensywności działań, wzrost liczby ludzi i działających na placach budowy maszyn. Ze względu na technologię niektórych prac budowlanych, ale także z powodu zwiększenia intensywności działań, konieczne staje się prowadzenie prac w systemie 24 godzinnym, przez 7 dni w tygodniu. Zdaniem Wykonawcy jest to niezwykle istotne dla realizacji kontraktu w terminach zapisanych w umowie z dnia 28 października 2009 r.
Metro Warszawskie ze swej strony ocenia, że działania Wykonawcy są uzasadnione technologicznie i mają podstawy w dokumentacji przetargowej (SIWZ).
W związku z tym uprzejmie prosimy mieszkańców o okazanie zrozumienia dla niedogodności wynikających z prowadzenia prac nocnych przy tej ważnej i skomplikowanej inwestycji.
Za ewentualne zakłócenia spokoju z góry uprzejmie przepraszamy. W razie potrzeby prosimy o kontakt e-mail’owy: info@agpmetro.com

Wróć