12/07/2011

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat montażu oznakowania ostrzegawczego na peronach warszawskiego metra wyjaśniamy, że zgodnie z harmonogramem całość prac na wszystkich stacjach I linii metra powinna zostać wykonana do 31 sierpnia br.

Odbiór techniczny całości zamówienia nastąpi 31 sierpnia.

Zgodnie z umową, wykonanie oznakowania dotykowego i wizualnego na 21 stacjach metra objęte jest 5 letnią gwarancją.

Jednocześnie, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca został zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej w wysokości: 287.740,00 zł. Jest to gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy.

Całość prac finansowana jest z własnych, pozaprzewozowych środków Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Kwota ta pochodzi z działalności usługowej, eksperckiej oraz wynajmu powierzchni reklamowych. Tym samym nie jest to kwota przekazywana Metru Warszawskiemu przez m.st. Warszawa na działalność związaną z przewozami pasażerskimi.

Wróć