28/05/2012

W dniu 24 maja o godzinie 12.00 minął termin składania prac konkursowych na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego II linii metra.

Konkurs ogłoszony został 26 listopada 2011 r. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upłynął 4 stycznia 2012r. Chęć udziału w konkursie zgłosiły 23 firmy, z których 18 zaproszonych zostało do złożenia prac konkursowych. 

Ostatecznie prace konkursowe złożyło 14 firm, z czego 5 prac dotyczy I etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra, a 9 prac I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra.

Obecnie rozpoczęły się prace Sądu Konkursowego.

Wróć