10/03/2004

Stowarzyszenie Geodetów Polskich - jedyna tego typu organizacja w całej Polsce uznała geodetów METRA WARSZAWSKIEGO za jeden z najbardziej aktywnych zespołów w naszym kraju.

Tylko w zeszłym roku geodeci METRA przeprowadzili ponad 700 pomiarów i wykonali na potrzeby METRA 80 map (wyplotów) geodezyjnych (na rynku komercyjnym cena jednej takiej mapy wynosi około 10 tysięcy złotych). Dzięki dokładnym pomiarom przez ponad 20 lat budowy METRA w Warszawie ani razu nie trzeba było poprawiać konstrukcji tunelu i stacji. Z drugiej strony dobrej jakości plany geodezyjne pozwalają skrócić okres projektowania a w związku z tym i budowy o około 1 roku.

Ten sam zespół geodezyjny przy okazji budowy METRA w Alejach Niepodległości nadzorował budowę nowych Alei Niepodległości, po których jeżdżą teraz warszawiacy. Do dzisiaj nawierzchnia tej jezdni jest jedną z najlepszych w Warszawie! Bez dziur i garbów.

Geodeci zajmują się pomiarami na potrzeby nowych stacji i tuneli, kontrolą jakości budów stacji i tuneli, sporządzaniem, przetwarzaniem i aktualizowaniem map geodezyjnych, przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do budowy i eksploatacji następnych linii METRA (II i III linia) oraz  kontrolą jakości i stanu technicznego istniejącego już odcinka METRA. Organizują też praktyki dla studentów i uczestniczą przy tworzeniu prac naukowych.

Geodeci pracujący przy budowie i eksploatacji METRA zajęli też w Stowarzyszeniu 3. miejsce (na 31 sklasyfikowanych) w kategorii zorganizowanych i przeprowadzonych przez geodetów seminariów, sympozjów i odczytów.

Zespół geodetów METRA WARSZAWSKIEGO pracuje pod kierownictwem mgr inż. Janusza Wernika i liczy dziewięć osób (Elżbieta Laszuk, Halina Pikierska-Grad, Alicja Woźniak, Cezary Budrewicz, Wojciech Kosieradzki, Kazimierz Jaczynowski, Andrzej Krasuski, Adam Krupa).

9 marca mgr inż. Janusz Wernik otrzymał - srebrną odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (NOT) za działalność techniczną przy obsłudze geodezyjnej budowy METRA. Jest to - obok złotej odznaki - tej samej organizacji najbardziej prestiżowe w Polsce odznaczenie techniczne. NOT istnieje od ponad 160 lat i zrzesza pracowników wszystkich branż technicznych w Polsce. NOT wydaje między innymi znany wszystkim dobrze Przegląd Techniczny.

Wróć