31/08/2011

Metro Warszawskie podpisało umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na udzielenie kredytu na zakup taboru metra. Udzielony kredyt umożliwia pokrycie 30% kosztów zamówienia złożonego na nowe pociągi typu Inspiro.

Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 30 sierpnia w siedzibie stołecznego Ratusza, w obecności prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Otrzymanie wsparcia kredytowego było możliwe dzięki dofinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską oraz przestrzegania przez Metro Warszawskie norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Jest to umowa wieloletnia, podpisana na korzystnych warunkach.

Dnia 2 lutego 2011 roku podpisana została umowa na zakup 35 pociągów 6 wagonowych dla Metra Warszawskiego. Procedurą przetargową wygrało konsorcjum firm Siemens i Newag S.A. Kwota zamówienia opiewa na kwotę 1.069.594.093,01 zł (netto).

W dniu 1 września 2011 Metro Warszawskie Sp. z o.o. przekaże wykonawcy (konsorcjum (Siemens-Newag) zaliczkę na poczet wykonania zamówienia.

Wróć