01/10/2013

Zakończyła się już rejestracja uczestników zwiedzania stacji Rondo ONZ i Stadion Narodowy w ramach dnia otwartego na placach budowy centralnego odcinka II linii metra. Wszystkim, którzy przesłali swoje zgłoszenie serdecznie dziękujemy.

Do pierwszych 600 osób, które poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy i przesłały go do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. przesłane zostaną drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez zgłaszającego, imienne zaproszenie z godziną rozpoczęcia zwiedzania, najpóźniej do dnia 4 października 2013 r. do godz. 9.00. Wstęp na jeden z placów budowy będzie możliwy jedynie dla osób posiadających zaproszenie. Osoby, które otrzymają zaproszenie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu pobytu gości na terenie budowy oraz Oświadczeniem.

Wróć