03/02/2005

Na pytania dotyczące przebiegu prac, ich lokalizacji oraz wszelkich utrudnień, jakie mogą czekać mieszkańców Bielan w trakcie budowy, odpowiadali Prezes Krzysztof Celiński, Członek Zarządu Jerzy Lejk, pracownicy Metra, a także Sławomir Skrzypek - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
Goście mogli się zapoznać z projektami kolejnych stacji podziemnej kolejki i przekazać swoje opinie bezpośrednio autorom poszczególnych koncepcji.

Wróć