11/03/2011

Uzupełniając informację o ogłoszonym przetargu na wykonanie oznakowania ostrzegawczego na stacjach metra, przedstawiamy kilka dodatkowych szczegółów:

W dniu 10 marca 2011 o godzinie 12.33 Ministerstwo Infrastruktury zamieściło na swojej stronie informację, że projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra i ich usytuowanie, został skierowany do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

W związku z tym 10 marca o godzinie 15, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie i montaż wizualnych i dotykowych znaków ostrzegawczych na wszystkich peronach i schodach I linii metra.

Rozporządzenie określa wzór elementu oznakowania dotykowego oraz układ rozmieszczenia znaków ostrzegawczych. Poniżej przedstawiamy przyjęte rozwiązania:

Własne normy krajowe opracowały również: Francja – 1989, norma oznakowania we NFP 98-351,1989; Wielka Brytania - 1991; Włochy - 1997; Austria – 1997 norma oznakowania V2102; Niemcy - 2000, norma oznakowania DIN 32984; Szwecja – 2004 - badania i opracowanie normy

 

Wróć