13/03/2012

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa przejścia, które połączy stacje I i II linii metra. W przejściu tym powstaną schody stałe i ruchome, łączące stacje I i II linii metra. Zamontowana zostanie również winda, która pozwoli pasażerom niepełnosprawnym na wygodne przesiadanie się między peronami.

Zbudowanie łącznika wymaga najpierw przygotowania głębokiego szybu roboczego, który powstanie zaledwie 70 cm od istniejących tuneli I linii.Nad budowaną ścianą będzie pracować maszyna drążąca o wadze 30 ton. W efekcie zbudowane zostaną dwie ściany szczelinowe w kształcie litery „C”, zwrócone ku sobie. Po usunięciu ziemi spomiędzy ścian możliwe będzie opuszczenie na dół maszyn, które wzmocnią grunt pod tunelami I linii.

Ta skomplikowana operacja, ze względów bezpieczeństwa podzielona została na dwa etapy. Najpierw wykonana zostanie zachodnia część ścian szczelinowych. Powstaną tam wykopy o szerokości 80cm, głębokie na 32 metry. W powstałe szczeliny wprowadzone zostaną klatki zbrojeniowe, które następnie zalane zostaną betonem. Prace wymagają szczególnej precyzji i zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Odbywać się będą zaledwie 70cm od istniejącego zachodniego tunelu metra (prowadzącego w kierunku Kabat). W momencie prowadzenia prac tunelem tym nie mogą poruszać się pociągi, dlatego zostanie on zamknięty dla ruchu na około 10 dni.

Po zakończeniu prac po stronie zachodniej i uruchomieniu tunelu, roboty przeniosą się w bezpośrednią bliskość tunelu wschodniego (w kierunku Młocin). Znowu zaledwie 70cm od istniejącego tunelu. Proces budowy ścian szczelinowych będzie tu analogiczny do wykonywanego po stronie zachodniej. Również w tym przypadku konieczne będzie zamknięcie tego tunelu na okres 10 dni.

Czy wymaga to zamykania ruchu w tunelach I linii metra? Tak, jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. Prace odbywać się będą zaledwie 70cm od ich obudowy. W tej chwili trwają ustalenia z odpowiednimi służbami miejskimi dotyczące dokładnego terminu zamknięcia tuneli i sposobu organizacji ruchu w okresie, w którym pociągi nie będą mogły nimi jeździć.

Wróć