Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 

Aktualności

 

Metro w okresie Wszystkich Świętych

31 Października 2014

Metro Warszawskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach:

 

- 1.11.2014 r. (sobota, Wszystkich Świętych) obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy pociągów z kursami nocnymi.

- 2.11.2014 r. (niedziela) obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy pociągów bez kursów nocnych.

 

Jednocześnie informujemy, że zarówno w sobotę (1.11.2014), jak i niedzielę (2.11.2014) uruchomione będą dodatkowe składy zwiększające częstość kursowania pociągów.

 

W dniach 22 – 23 października 2014 roku Metro Warszawskie po raz kolejny wzięło udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2014. W bieżącej, XII edycji targów, które odbyły się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie, wzięło udział kilkadziesiąt firm, instytucji i organizacji z całej Polski oraz z zagranicy.

Więcej...

 

Po raz pierwszy w historii w jednym miejscu spotkają się wszyscy polscy przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) żeby rozmawiać o przestrzeni miejskiej w kontekście transportu publicznego, a w szczególności metra.

Gościem honorowym seminarium będzie Prezydent Miasta st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W wydarzeniu wezmą udział wyjątkowi goście. Swoją obecnością seminarium zaszczyci Sekretarz Generalny UITP Alain Flausch.

Seminarium odbędzie się 28 października między godziną 10.00 a 13.30 w małej auli Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1). Wstęp wolny.

Więcej...

 

Informacja na temat stanu spraw związanych z budową odcinka centralnego II linii metra

10 Października 2014

W związku z toczącą się dyskusją dot. odbiorów i uruchomienia centralnego odcinka II linii metra informujemy, że:

1. Procedura postępowania w zakresie zakończenia inwestycji budowy odcinka centralnego II linii metra jest zawarta w umowie między Inwestorem a Wykonawcą.
Zasady zgłaszania i odbiorów zostały. ustalone i ogłoszone w 2010 roku na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt i budowę odcinka centralnego II linii metra w Warszawie
Zgłoszenie inwestycji do odbiorów jest jednostronnym oświadczeniem woli, składanym przez Wykonawcę. Oświadczenie takie zostało złożone przez Wykonawcę w dniu 30 września 2014 r.
Po otrzymaniu powyższego zgłoszenia, Inwestor wspólnie z wykonawcą ustala harmonogram prowadzenia odbiorów inwestorskich.

2. Potwierdzeniem wykonania umowy jest protokół końcowy komisji powołanej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem przez Zarząd Metra Warszawskiego.
Dopiero protokół daje podstawę do przekazania obiektów do sprawdzenia instytucjom zewnętrznym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub wniesienia roszczeń względem Wykonawcy.
Do czasu zakończenia odbiorów inwestorskich obiekty będące przedmiotem odbiorów pozostają w gestii Wykonawcy.

3. W związku z pojawiającymi się nieprecyzyjnymi informacjami informujemy, że nie wszystkie prace toczące się w obszarze budowy centralnego odcinka II linii metra, związane są z kontraktem na budowę tej inwestycji.  

Przedstawiamy wybrane przykłady prac, które toczą się w bezpośredniej bliskości budowy odcinka centralnego II linii metra, a nie są związane z kontraktem na budowę:

  • roboty kamieniarskie na niektórych odcinkach ul. Świętokrzyskiej – realizowane są na podstawie odrębnego zamówienia złożonego w formie przetargu publicznego;
  • w rejonie stacji Centrum Nauki Kopernik, część prac w rejonie bulwarów nadwiślańskich  nie jest związana z kontraktem na budowę centralnego odcinka II linii metra, choć jednocześnie niektóre z nich wykonywane są przez firmę, która niezależnie jest członkiem konsorcjum budującego II linię metra.Przebudowa bulwarów jest objęta oddzielnym kontraktem;
  • prace w obrębie wysepek tramwajowych przy ul. Prostej podobnie jak powyżej wykonywane są nich wykonywane są przez firmę, która niezależnie jest członkiem konsorcjum budującego II linię metra na podstawie odrębnego zlecenia nie związanego z budową metra;
  • prace związane z budową torowisk przy ul. Targowej prowadzone są przez Tramwaje Warszawskie.

Przypominamy jednocześnie, że przedmiotem odbiorów inwestorskich są obiekty ujęte w pozwoleniach na budowę. Kolejność obiektów jest ustalana przez powołaną komisję. Zgodnie z przyjętym regulaminem odbiory rozpoczynają się w poniedziałek 13 października i powinny zakończyć się 6 listopada czyli, jak stanowi Umowa, w ciągu  37 dni od zgłoszenia obiektów.

 

Nowe zdjęcia w "Dzienniku budowy"

09 Października 2014

W Dzienniku budowy zostały zamieszczone nowe zdjęcia dotyczące budowanych stacji odcinka centralnego II linii metra. Więcej>>>>