Wielkość tekstu:

Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

„W świecie metra” zajęcia edukacyjne dla dzieci

Jakie były początki metra na świecie? Jak wyglądały pierwsze pociągi? Jaka jest historia metra w Warszawie? Z jaką prędkością poruszają się pociągi? Ile stacji ma warszawskie metro? Do czego służy żółty telefon i po co jest żółta linia na peronie?

Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas bezpłatnych zajęć edukacyjnych „W świecie metra”, które przygotowaliśmy z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym (klasy I – IV). Już niebawem, bo 27 stycznia w piątek rozpoczynamy pierwsze zajęcia. Do końca roku szkolnego zaplanowaliśmy 10 spotkań. Lekcje edukacyjne odbywać się będą w piątki, dwa razy w miesiącu z uwzględnieniem przerw podczas ferii świątecznych i zimowych. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i wychowawców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Więcej informacji (PDF, 11MB)

Zgłoszenia klas na zajęcia prosimy kierować na adres: edukacja@metro.waw.pl

Uwaga: Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O uczestnictwie danej grupy decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej...

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!

Więcej...

Prace przygotowawcze w rejonie stacji Płocka

Informujemy, że 9 stycznia br. Wykonawca budowy odcinka zachodniego II linii metra – firma Gülermak, zamierza rozpocząć prace przygotowawcze w rejonie planowanej stacji C08 Płocka.

Wykonawca planuje wygrodzenie terenu po zachodniej stronie ul. Płockiej, montaż kontenerowego zaplecza budowy wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy instalacji. Po wschodniej stronie ul. Płockiej zostaną wygrodzone tereny zielone, prowadzone będzie zabezpieczanie drzew na czas budowy oraz wycinka zieleni kolidującej z budową. Wzdłuż ulicy rozpoczną się prace wstępne, przygotowujące do wykonania przekładek instalacji kolidujących z korpusem stacji.

Zaplanowane prace nie będą powodowały utrudnień w ruchu samochodowym i pieszym.

Główne prace budowlane rozpoczną się po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

Spotkanie z mieszkańcami, podobnie jak to miało miejsce w przypadku stacji Księcia Janusza i Młynów, odbędzie się przed wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Więcej...

Wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie

W dniu 21 grudnia br. o godzinie 12.00 minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego drugiej linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Mory w Warszawie.

Do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. wpłynęło 7 ofert.

Wśród uczestników, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, znajdują się firmy polskie - znane już z wykonanych projektów metra, ale także biura z Danii, Francji, Wielkiej Brytanii.

Złożone zostały następujące wnioski:

 

Nazwa (firma) Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

 

Konsorcjum firm:

FUNKCJONA Architekci Sp. p. 

Muñoz i Partnerzy (Lider) 

B720 Arquitectura S.L.

CAF Turnkey & Engineering S.L.

 

ul. Kredytowa 1a lok. 2, 00-056 Warszawa

C/ Calvet 55, bajos, 08021, Barcelona, Hiszpania

Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia Edif. 205, 48170 Zamudio, Bizkaia, Hiszpania

SYSTRA S.A.

72-76 rue Henry Farman, 75015 Paryż, Francja

Adres do korespondencji:

Systra S.A. Odział w Polsce

ul. Świętego Antoniego 2/4 brama B, 50-073 Wrocław

3

 

Konsorcjum firm:

Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (Lider)

Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH

RYSY Architekci Rafał Sieraczyński 

00-807 Warszawa,  Aleje Jerozolimskie 96

St.-Franziskus Straße 148, 40470 Düsseldorf, Niemcy

05-500 Mysiadło, ul. Topolowa 2 lok. 91 

4

Gottlieb Paludan Architects

Orientkaj 4, 2150 Nordhavn, Kopenhaga, Dania

 

Ove Arup & Partners International Limited

Oddział w Polsce:

Ove Arup & Partners International Limited 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 

13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ, Wielka Brytania

Oddział w Polsce (Adres do Korespondencji):

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4

6 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. 

02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12

7

 

Konsorcjum firm:

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. – spółka komandytowa

Biuro Projektów  „Metroprojekt” Sp. z o.o.

 

00-498 Warszawa, ul. Książęca 4

(adres pełnomocnika do korespondencji)

20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 8 lok. 19

02-142 Warszawa, ul. Solińska 19B 

 

Nadesłane wnioski zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami, a następnie wysłane zostaną zaproszenia do oferentów spełniających kryteria konkursu. Termin złożenia Prac Konkursowych to nie mniej niż 90 dni od daty zaproszenia do złożenia Pracy Konkursowej.

W ocenie Prac Konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów:

cena (30%);

walory konstrukcyjno-technologiczne (5%);

walory eksploatacyjne (15%);

minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%);

rozwiązania architektoniczne (20%);

powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%);

program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej  Węzłów Przesiadkowych”.

 

Więcej...

Budowa metra na Woli – zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozbudową II linii metra w kierunku zachodnim w dniu 25 listopada w godzinach wieczornych częściowo zostanie zamknięta ul. Górczewska. Swoje trasy zmieni wiele linii autobusowych, a mieszkańcy rejonu ul. Górczewskiej będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

Budowa metra na Woli więcej informacji

Szczegółowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Więcej...

Zobacz wszystkie aktualności